Nucoin de volta a 0,01 , ou 0,50?


@Jsk

:joy::rofl:

5 curtidas