Nucoin de volta a 0,01 , ou 0,50?

Tem a parte 1.

3 curtidas